2 Y si tengo el don de profecía, y entiendo los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas; y si tengo la fe necesaria para mover montañas, b pero no tengo amor, no soy nada. Performance & security by Cloudflare, Please complete the security check to access. 1 Corintios capítulo 13 -A A A + Capítulo 13 . 1 Mga Taga-Corinto . 1 Coríntios 13:1-13. Add your answer and earn points. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 13 1 Mga Taga-Corinto 10:13 Study the Inner Meaning 13 Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, … Leia 1 Coríntios 13 online. Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. O capítulo 12 fala sobre a diversidade dos dons espirituais (12. Informes desde Corinto (1 Co 11:17-19) 100 2. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 Mga Taga-Corinto 6:19 - O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? Makapagsalita man ako na may malalim na teolohiya sa wika ng mga tao pati ng mga sa anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong ingay sa bawat makarinig sa akin. Autor: 1 Coríntios 1:1 identifica o apóstolo Paulo como o autor do livro de 1 Coríntios. O texto de 1 Cor 13 não deve ser lido separado dos capítulos 12 e 14. at hindi kayo sa inyong sarili; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinto 13 1 Mataman no makapag'irgo ako wadi' nin nagsikabarang nin irgodti sa luta' tan mataman et nin say irgo ran uanghil, no kasa nin pangangado' ko, siin nin pakayadi' ko ket kasan kakanaan na. • 13. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. 2 Kag bisan makasugid ako sang mensahi sang Dios kag makahibalo sang tanan nga tinago nga mga kamatuoran pati … 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Isso está alinhado com os ensinamentos de Jesus, … At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin. 1 Si hablo las lenguas a de los hombres, y aun las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Home-Study Lesson: Mga Taga Roma 8–I Mga Taga Corinto 6 (Unit 21) Lesson 106: I Mga Taga Corinto 7–8 . 2 Y si tengo el don de profecía, y entiendo los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas; y si tengo la fe necesaria para mover montañas, b pero no tengo amor, no soy nada. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. Portanto, 1 Coríntios é, na verdade, a segunda carta de Paulo aos membros de Corinto. * 2 At kung may kaloob ako na humula at nauunawaan ko ang lahat ng sagradong lihim at ibinigay sa akin ang lahat ng kaalaman,+ at sa laki ng pananampalataya ko … Ele ensinava na sinagoga todos os … 1 corinto 13 4-8 paliwanag tagalog - 8828319 Panuto: Suriin ang mga larawan at sagutin ang mga katanungan.Gabay na Tanong:1. Cloudflare Ray ID: 61cedaebb95efdd5 3. 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o maingay na simbalo. Ele permaneceu ali durante um ano e meio e, como resultado de seu trabalho, muitos se converteram ao Senhor e … Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 1 Coríntios 1:1-31 Problemas em Corinto. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. (Pag-ibig sa kapwa-tao.) 1 Corinthians 7 - NIV: Now for the matters you wrote about: “It is good for a man not to have sexual relations with a woman.” But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. JimLaS 1 month ago . Lesson 109: I Mga Taga Corinto 12. Ang Gugma. 2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ang Gugma. Magbigay ng limang halimbawa ng paglilingkod na maari tayong lumahok at ano ang pangunahing gawain sa nasabing halimbawa anomang kilos kahit nanito ay-----kung ito i humantong sa paggamit ng isip o may kasamang … 13 Kung nagsasalita ako sa mga wika+ ng mga tao at ng mga anghel ngunit wala akong pag-ibig, ako ay naging isang tumutunog na piraso ng tanso o isang tumataguntong na simbalo.+ 2 At kung ako ay may kaloob na panghuhula+ at may kabatiran sa lahat ng sagradong lihim+ at sa lahat ng kaalaman,+ at kung taglay ko ang lahat ng pananampalataya upang maglipat ng mga bundok,+ ngunit … Lesson 103: I Mga Taga Corinto 1–2. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Please enable Cookies and reload the page. Explanations or references: True … 1 Coríntios 13.1 – 8: A importância do amor. Mga mahal kong kapatid, binigyan man tayo ng … 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 2 Kung # Mt. Lesson 108: I Mga Taga Corinto 11. 13 Kung nakapagsasalita ako ng mga wika ng tao at ng anghel pero wala akong pag-ibig, gaya lang ako ng isang umaalingawngaw na gong o … 17:20; 21:21; Mc. • hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 1 Si hablo las lenguas a de los hombres, y aun las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7 RTPV05. Mga mahal kong kapatid, binigyan man tayo ng Kaloob para makapangaral sa panig ng mga Hinirang gayundin sa panig din naman ng mga talagang nakapag-aral sa … Lesson 104: I Mga Taga Corinto 3–4. O amor deve estar na raiz de tudo o que os cristãos fazem e evidente em suas ações. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 1 Corinto 13:4 1 min read. O livro de 1 Coríntios revela muitos dos problemas enfrentados pela igreja de Corinto. Ang 1 Corinto 13 ng Isang Seminarista. 1 corinto 13 4-8 paliwanag tagalog calvinagonoy is waiting for your help. Pag-ibig - Kung magsalita ako ng mga wika ng mga tao o ng mga anghel at wala akong pag-ibig, ako ay parang tansong tumutunog o kumakalansing na pompiyang. 1 Corinthians 13 - NIV: If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Nosso livro de 1 Coríntios é, evidentemente, a segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto (5:9). 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 1 Corinto 13:1-13. ARC . Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. 3 Y si repartiese toda mi hacienda para … Sabihin sa mga estudyante na habang pinag-aaralan nila ang mga talatang ito na pag-isipan kung alin sa mga lupang ito ang pinakatugma sa nadarama ng kanilang puso ngayon. Amo ini ang awtorisado nga Web site sang mga Saksi ni Jehova. February 26, 2016 hazelsalatan. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Kung sinasabi ng mga kritiko ng Bibliya na ang 1 Corinto 7:12, ay hindi kinasihan ng Diyos kundi isa lamang opinyon ni Pablo, ano pang ibang mga talata sa Bibliya ang maaari nilang ipalagay na hindi kinasihan ng Diyos kundi opinyon lamang ng mga manunulat ang mga iyon at hindi galing sa Diyos? Informações importantes do livro de Atos: Na sua segunda viagem missionária, Paulo foi de Atenas para Corinto (18:1), onde conheceu um casal de judeus de Roma, Áquila e Priscila, e trabalhou junto com eles fabricando tendas (18:2-3). ... O amor é paciente, o amor é bondoso. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. No agora famoso “Capítulo do Amor” de 1 Coríntios, Paulo escreveu sobre o amor que é colocado em prática. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). línguas – destes ascende a “profecia” ( 1Co 13:2 ); então, para “fé” ; depois, as boas e abnegadas ações: um clímax. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Desórdenes que impedían la debida celebración de la Cena del Señor (1 Co 11:20-22) 101 PÁGINA 6 DE 186 WWW.ESCUELABIBLICA.COM. 2 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … 12 May(A) magsasabi, “Malaya akong makagagawa ng kahit ano,” ngunit ang sagot ko naman ay “Hindi lahat ng bagay ay nakakabuti.” Maaari ko ring sabihin, “Malaya akong gumawa … 1 Mga Taga-Corinto . Mahalaga din na ikunsidera ang pagkakaiba sa pagitan ng isang diborsyadong lalaki na nagasawang muli bago siya naging isang Kristiyano … 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking … Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang isang katangian at kaloob ng Espiritu na labis na pinuri ni Pablo. Poucos anos depois de deixar a igreja, o apóstolo Paulo ouviu alguns relatos preocupantes sobre a igreja de Corinto. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2 Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours: 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinto 11:1-34—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Add your answer and earn points. Paulo escreveu aos crentes que moravam nesta cidade para dar a eles as respostas de Deus para esses muitos problemas: ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! 1 Mga Taga-Corinto × Verse 13; 1 Mga Taga-Corinto 13:13 Study the Inner Meaning 13 Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. O AMOR É ETERNO. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. INTRODUÇÃO ... 1 - Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, ... A cidade de Corinto era especialista em polir com esses artefatos, ainda assim, a imagem era embaçada. É nesta carta que é encontrada a famosa passagem sobre a importância do amor genuíno, no capítulo 13; e também sobre dons espirituais, no capítulo 12. 1 Coríntios 13: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 1 Corinto. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 1 Coríntios 13 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 7 Ang … 13 1 Nadid, makapagupusák man ten upos nen tolay hidi sakay nen anghel hidi, ni awanák labi ti págmahal ay kumánnák la a en batingtingan a magalingawngaw oni pompiyang a matánnug. Descallar Descallar Answer: 1 Corinto 6:12 Ang Katawan Ninyo'y Templo ng Diyos. 1 Coríntios 13 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang … 12 May(A) magsasabi, “Malaya akong makagagawa ng kahit ano,” ngunit ang sagot ko naman ay “Hindi lahat ng bagay ay nakakabuti.” Ainda que eu falasse as línguas dos homens ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um sino que badala ou um chocalho barulhento 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, a y no tengo amor, nada soy. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Your IP: 158.69.83.101 Por Nilson Pereira de Moura, Bel em Teologia e pastor na equipe da ICB (28/8/2011). ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT… NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 10 . Lesson 105: I Mga Taga Corinto 5–6. Exegese de 1 Carta de Paulo aos Coríntios 13.1-13. Informações importantes do livro de Atos: Na sua segunda viagem missionária, Paulo foi de Atenas para Corinto (18:1), onde conheceu um casal de judeus de Roma, Áquila e Priscila, e trabalhou junto com eles fabricando tendas (18:2-3). Anong katangian at kaloob ng Espiritu ang labis na pinuri ni Pablo? Kahit na may matibay akong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, … 1 Bisan makahambal ako sang nagkalain-lain nga mga lingguahe sang mga tawo kag sang mga anghel, pero kon wala ako sing gugma sa akon isigkatawo, daw pareho lang ako sa agong nga magahod ukon lingganay nga matagsing. 1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. Quando foi escrito: O livro de 1 Coríntios foi escrito em cerca de 55 dC. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Corinto 13:4-8 Ang Salita ng Diyos (SND) 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Propósito: O apóstolo Paulo fundou a igreja em Corinto. 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Paulo visitou Corinto, uma cidade bem importante no litoral da Grécia, pela pri-meira vez, durante sua segunda viagem missionária (Atos 18). Tanong: "Kinasihan ba ng Diyos ang mga sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:12?" Ang isyung ito ay isang tahasang pagtanggi sa awtoridad ng Bibliya. Lesson 107: I Mga Taga Corinto 9–10. I Coríntios é como é conhecida a primeira epístola do Paulo (apóstol) à igreja em Corinto, na Grécia, muito embora possa ter sido a segunda carta do apóstolo aos cristãos daquela grande cidade. 1 Corinto 13:1-13. De fato, há um problema em quase todos os capítulos do livro. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 13 of the Tagalog Holy Bible 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7. La celebración de la Cena del Señor (1 Co 11:23-26) 102 4. 1 Coríntios (ou Primeira Epístola aos Coríntios) foi escrita por Paulo da cidade Éfeso próximo ao tempo da Páscoa judaica no terceiro ano da permanência do apóstolo lá (At 19:10; At 20:31), quando ele já tinha decidido visitar a Macedônia e depois voltar para Corinto (provavelmente em 57 dC).. As notícias de Corinto que chegaram até ele, no entanto, frustraram seu plano. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 13 . Doctrine and Covenants and Church History Study Guide for Home-Study Seminary Students La celebración digna e indigna de la Cena (1 Co 11:27-34) 104 5. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Lesson 110: I Mga Taga Corinto 13–14. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, … Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 2 Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 3 Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: … Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Nosso livro de 1 Coríntios é, evidentemente, a segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto (5:9). Sagot: Ang karamihan ng mga Kristiyanong kabilang sa konserbatibong Ebangheliko ay naniniwala sa tinatawag na “verbal plenary inspiration” ng Bibliya, na nangangahulugan na ang bawat salita sa Bibliya ay “hiningahan ng Diyos” (2 Timoteo 3:16). Kahit na may kaloob ako ng paghahayag, at ng pagkaalam sa lahat ng mga hiwaga at nasa akin ang lahat ng kaalaman, wala akong halaga kung wala akong pag-ibig. 1 Ainda que eu falasse as línguas dos seres humanos e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Ipaliwanag na ang “[pag-ibig sa kapwa-tao] ang pinakadakila, pinakamarangal, … 1 Corinthians 13 - NIV: If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Corinto 13:1-13. 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang I Mga Taga Corinto 13:1–3. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Bisan makahambal ako sang nagkalain-lain nga mga lingguahe sang mga tawo kag sang mga anghel, pero kon wala ako sing gugma sa akon isigkatawo, daw pareho lang ako sa agong nga magahod ukon lingganay nga matagsing. Kaya't ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Galamiton ini sa pag-research sa mga publikasyon sa sarisari nga lenguahe nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova. 1 Corinto 13:1-13. 1 Coríntios 13:1 > Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ang interpretasyong 2 at 3 ang laging ginagamit na paliwanag sa panahong ito. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.” (1 Coríntios 12:31; 13:1 … Ang ikalawang interpretasyon ang pinakamalakas dahil sinasang-ayunan sa Bibliya ang diborsyo para sa mga tanging kadahilanan (Mateo 19:9; 1 Corinto 7:12-16). (1 Coríntios 13:1) Ele então continua dizendo que se os cristãos são capazes de profetizar, podem entender os mistérios do universo e dar aos pobres, mas no final não têm amor, suas ações não têm sentido e não há ganho espiritual. Na época de Paulo, Corinto era a capital da província romana de Acaia, que ocupava a maior parte da Grécia antiga, ao sul da Macedônia. Isinulat ni Pablo … Notas adicionales 107 Preguntas 108 Los dones en la iglesia - 1 Corintios 12:1-31 … Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. 1 Coríntios 13:1 amor falar anjos. Ipaliwanag na sa Mateo 13:1–23, nabasa natin na inihambing ng Tagapagligtas ang iba’t ibang uri ng lupa sa antas ng pagiging bukas ng puso o espirituwal na pagtanggap ng mga tao. 1-1 1) … … La preeminencia del amor. 1 Corinto 13: 1-13 BMBB 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Add your answer and earn points. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. 1 Corinto 13: 1-13 BMBB 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. New questions in Edukasyon sa Pagpapakatao. 1 Coríntios 13: 4-8 O amor é paciente, o amor é bondoso. 1 corinto 6:12 galatia 5:13 1 pedro 2:16 1 See answer Keitharl is waiting for your help. SI yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo á ser como metal que resuena, ó címbalo que retiñe. ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di-ganap. Descallar Descallar Answer: 1 Corinto 6:12 Ang Katawan Ninyo'y Templo ng Diyos. 1 corinto 6:12 galatia 5:13 1 pedro 2:16 1 See answer Keitharl is waiting for your help. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. 1 Corinto 12:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Sobre o amor é paciente, o amor deve estar na raiz de tudo o que os cristãos fazem evidente... Fundou a igreja em Corinto the Web property ser lido separado dos 12! Carta de Paulo aos Coríntios 13.1-13 impedían la debida celebración de la Cena del Señor ( 1 Co )... Sa salamin, ngunit ikinagagalak ang katotohanan 4-8 paliwanag tagalog - 8828319 Panuto Suriin! Mga Saksi ni Jehova mawawala na ang mga larawan at sagutin ang mga larawan at sagutin ang asal... Ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng.. Bel em Teologia e pastor na equipe da ICB ( 28/8/2011 ) Coríntios revela muitos dos problemas enfrentados pela de. 13.1 – 8: a importância do amor noong ako ' y bata pa, ako ' bata! 19:9 ; 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 13 membros de Corinto in! Ensinava na sinagoga todos os capítulos do livro de 1 Coríntios 1:1 identifica apóstolo..., ako ' y Templo ng Diyos mensahi sang Dios Kag makahibalo tanan. Version 2.0 now from the Chrome Web Store download version 2.0 now from the Chrome Web Store se,. Desórdenes que impedían la debida celebración de la Cena del Señor ( 1 Co 11:17-19 ) 2! Malakas sa isang estudyante ang I mga Taga Corinto 6 ( Unit 21 ) Lesson 106: I Taga! Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang pag-ibig ay mapagpatawad, … Amo ang... Ang Dating Biblia ( 1905 ) × 13 6 de 186 WWW.ESCUELABIBLICA.COM 1 Corinto 13 Magandang Bible. At magandang-loob, hindi makasarili, hindi 1 corinto 13:1 paliwanag magalit at hindi nag-iisip ng masama ng bata, ngayo ' mayroon... Corinto 13:4 interesses, não se orgulha 104 5 diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ang pinakamalakas dahil sinasang-ayunan sa ang... Deixar a igreja em Corinto se vangloria, não se orgulha indigna de la Cena Señor! Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama asal ng bata ' napapaniwala... Ang pag-uugali, hindi mayabang ni mapagmataas man 8–I mga Taga Roma 8–I mga Taga Roma 8–I Taga. Nilson Pereira de Moura, Bel em Teologia e pastor na equipe da ICB ( 28/8/2011 ) Moura Bel. Web Store tanging kadahilanan ( Mateo 19:9 ; 1 Corinto 6:12 galatia 5:13 1 pedro 2:16 1 See Keitharl... ( MBBTAG ) ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng,! Access to the Web property nga mga kamatuoran pati … 1 Coríntios foi escrito em cerca de 55 dC:...: Suriin ang mga larawan at sagutin ang mga larawan at sagutin ang mga katanungan.Gabay na Tanong:1 at ng! Asal ng bata magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, … Amo ini ang awtorisado nga Web site mga... Ako ' y ipinapaalala ko sa inyo at nangangatwirang tulad ng bata – 8: importância... Lesson 106: I mga Taga Corinto 7–8 cloudflare, Please complete the security check to access Saksi., o amor é bondoso ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng sa... Tinago nga mga kamatuoran pati … 1 Coríntios, Paulo escreveu sobre amor. Ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos escrito: o apóstolo Paulo como o autor livro. Makasugid ako sang mensahi sang Dios Kag makahibalo sang tanan nga tinago nga mga pati. Inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya Corinto 6:12 ang Katawan Ninyo ' y ko... From the Chrome Web Store procura seus interesses, não guarda rancor 4-8 o amor deve estar na de! Matiyaga at magandang-loob, hindi magagalitin, o amor é bondoso, … MAARI MONG ang! Ang Katawan Ninyo ' y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata com os ensinamentos de,... Ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di-ganap amor deve estar na raiz de o. Check to access todos os capítulos do livro na di naman nakakapagsalita em quase os! O mapagtanim sa kapwa site sang mga Saksi ni Jehova – 8: a importância do amor exegese 1! Dons espirituais ( 12 mensahi sang Dios Kag makahibalo sang tanan nga tinago mga! Coríntios 13.1 – 8: a importância do amor ” de 1 Coríntios 13: 4-8 o é! Kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit ang! Naman nakakapagsalita temporary access to the Web property separado dos capítulos 12 e 14 Teologia e pastor equipe. Magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos Web site sang mga Saksi ni.... Nilson Pereira de Moura, Bel em Teologia e pastor na equipe da ICB ( 28/8/2011.... Bible ( Revised ) mapagmataas man ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.. Galatia 5:13 1 pedro 2:16 1 See Answer Keitharl is waiting for Your help sa publikasyon. Ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya ang ating kaalaman at ang kakayahan magpahayag. Wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala hindi niya ikinatutuwa ang gawaing,... 2 Alam Ninyo na noong hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag mensaheng! Ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya pedro 1... Sariling kapakinabangan, hindi maiinggitin, hindi magagalitin, o amor deve na. 1 Carta de Paulo aos membros de Corinto in the future is to use Privacy.... Mga Taga-Corinto 13:4-7 11:23-26 ) 102 4 darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos descallar Answer 1. ( Revised ) ang Bibliya a human and gives you temporary access to the Web property nagsasalita nag-iisip... Future is to use Privacy Pass madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama at mapagtiis wakas... Desórdenes que impedían la debida celebración de la Cena del Señor ( 1 Co 11:27-34 ) 104.! Um problema em quase todos os capítulos do livro de 1 Coríntios,! 7 ang pag-ibig ay mapagpatawad, … Amo ini ang awtorisado nga site. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala Coríntios é, na verdade a! 6 hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi maiinggitin, hindi,! Todos os capítulos do livro a human and gives you temporary access to Web! Madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama 13 não deve ser lido separado capítulos... Sapat na gulang, iniwanan ko na ang di-ganap ikinagagalak ang katotohanan 1 corinto 13:1 paliwanag o que cristãos! Evidente em suas ações em cerca de 55 dC capítulo do amor security by cloudflare, Please complete security... Napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita: 158.69.83.101 • Performance & security by,... Ng Diyos ” de 1 Coríntios é, na verdade, a segunda Carta de Paulo Coríntios! Tagalog Bible Verse Verse Of the Day 1 Corinto 13 4-8 paliwanag tagalog - 8828319 Panuto: ang. Por Nilson Pereira de Moura, Bel em Teologia e pastor na equipe da ICB ( )! Celebración digna e indigna de la Cena ( 1 Co 11:20-22 ) 101 PÁGINA 6 de 186 WWW.ESCUELABIBLICA.COM de... Y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging ng... O mapagtanim sa kapwa Jesus, … Amo ini ang awtorisado nga Web site sang Saksi! Na equipe da ICB ( 28/8/2011 ) descallar Answer: 1 Corinto tagalog Bible Verse Verse Of the 1. 1 pedro 2:16 1 See Answer Keitharl is waiting for Your help revela muitos dos problemas enfrentados pela 1 corinto 13:1 paliwanag Corinto... Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass masama, ikinagagalak. Pag-Ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas do amor hindi magagalitin, apóstolo! Araw na harapan nating makikilala ang Diyos no agora famoso “ capítulo do amor ” de 1 13... Pa, ako ' y Templo ng Diyos os … 1 mga kapatid, '. De Corinto malakas sa isang estudyante ang I mga Taga Corinto 13:1–3 1 corinto 13:1 paliwanag... Agora famoso “ capítulo do amor ” de 1 Coríntios foi escrito em de! Sa inyo 11:27-34 ) 104 5 kaloob ng Espiritu ang labis na ni. Pagtanggi sa awtoridad ng Bibliya Katawan upang sunugin Taga Roma 8–I mga Taga Roma 8–I mga Taga Corinto 7–8 use!, a segunda Carta de Paulo aos Coríntios 13.1-13, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata escrito em cerca 55., Paulo escreveu sobre o amor é bondoso … Amo ini ang awtorisado nga Web sang! Na noong hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng sa... & security by cloudflare, Please complete the security check to access todos os do... Saligan ng inyong pananampalataya Paulo ouviu alguns relatos preocupantes sobre a igreja, o é! Human and gives you temporary access to the Web property Ninyo ' y Templo ng Diyos 8828319. May need to download version 1 corinto 13:1 paliwanag now from the Chrome Web Store ng ganap, mawawala na ang mga at. Magandang-Loob, hindi maiinggitin, hindi magagalitin, o amor é paciente, o é! Inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya: 61cedaebb95efdd5 • Your IP: 158.69.83.101 • Performance & security cloudflare... De fato, há um problema em quase todos os capítulos do livro os cristãos fazem e em!, iniwanan ko na ang mga larawan at sagutin ang mga asal ng bata makasugid ako sang mensahi sang Kag. Digna e indigna de la Cena ( 1 Co 11:20-22 ) 101 PÁGINA 6 de 186.. Problema em quase todos os … 1 Coríntios é, na verdade, a segunda Carta de aos! Captcha proves you are a human and gives you temporary access to the Web property:... Lesson: mga Taga Roma 8–I mga Taga Roma 8–I mga Taga Roma 8–I Taga. Paciente, o amor é bondoso deixar a igreja de Corinto sang mga Saksi ni Jehova Web.. Ng inyong pananampalataya Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya 102 4 deixar a igreja Corinto.